व्यक्ति माछा मार्दै थियो, जब काँटा खींचिएको थियो, यो आश्चर्यजनक थियो