भेटिइन् फरर नेपाली बोल्ने जापानी ट्राफिक,सडकमै नेपालीलाई ट्राफिक नियम पढाउँदै