काठमाडौँमै फेरी !!! आफ्नै श्रीमानको यस्तो नि..र्मम तरिकाले च..क्कु हानेर ह.