जब झापाली ठिटो ले स्याँग्जाली नानीलाई जिस्क्यायो तेस पछि भयो घमासान