किन लिङ्ग बाट चाँडै बिर्य झर्छ जानी राखौ बढी पुरूष ले र महीला पनी