छोरो बिदेशमा, काका बुहारीको मस्तीले पार्यो अप्ठेरो